THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Trang chủ » Brand » Orbisphere » Orbisphere 410 controller với sensor M1100-gắn tường

Tên sản phẩm: Orbisphere 410 controller với sensor M1100-gắn tường

Mã sản phẩm#: 410M/W1C00000

Đặc tính:

Orbisphere 410 controller được sử dụng với sensor đo oxy công nghệ quang model M1100 cung cấp một cách mới để quan trắc oxy trong bia và trong nước khử khí.

Đo chuẩn xác ở ppb
Thời gian phản hồi nhanh
Quan trắc quá trình hiệu quả và tin cậy
Bảo dưỡng thấp
Độ trôi thấp


Tài liệu download

Tài liệu Loại tài liệu Kích thước Định dạng Tải xuống Thời gian
Cảm biến oxy quang M1100 Datasheet 555 KB 13/08/2014