THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Trang chủ » Category » Hóa chất và thuốc thử » Hóa chất phân tích Nitơ » Bộ thuốc thử phân tích Nitơ tổng, thang đo cao, ống TNT

Tên sản phẩm: Bộ thuốc thử phân tích Nitơ tổng, thang đo cao, ống TNT

Mã sản phẩm#: 2714100

Đặc tính:

Thành phần nguy hại

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.

 

Dùng để xác định Tổng Nitơ theo phương pháp phân hủy với Persulfate, Hach method 10072. Thang đo: 10 - 150 mg/L N. 25-50 tests

 

Ống TNT sử dụng an toàn, tiện lợi để phân tích, loại ống nghiệm cỡ 16mm được đóng gói chứa sẵn hóa chất dùng để phân tích

Tiện lợi cho việc đặt hàng vì trọn bộ có đầy đủ thuốc thử phục vụ cho việc phân tích

Tiết kiệm thời gian, không gian nhờ thực hiện việc phá mẫu và đem phân tích trên cùng một ống nghiệm

Yêu cầu phá mẫu: Có

Thiết bị sử dụng: tất cả ngoại trừ máy DR/850, DR/820, PC II

Phương pháp: Persulfate Digestion

Nhiệt độ bảo quản: 10 - 25 °C


Phương pháp tham chiếu:

Hach method 10072,  Nitrogen, Total  10-150 mg/L

Thuốc thử đặt kèm:

Total Nitrogen Persulfate Powder Pillows, pk/50

Mã đặt hàng: 2671846

Dùng trong phương phápHach 10072, Nitrogen, Total,  10-150 mg/L

Total Nitrogen Reagent A Powder Pillows, pk/50

Mã đặt hàng: 2671946

Dùng trong phương phápHach 10072, Nitrogen, Total,  10-150 mg/L

Total Nitrogen Reagent B Powder Pillows, pk/50

Mã đặt hàng: 2672046

Dùng trong phương phápHach 10072, Nitrogen, Total,  10-150 mg/L

Tài liệu download

Tài liệu Loại tài liệu Kích thước Định dạng Tải xuống Thời gian
Hach method 10072, T-N, TNT, HR Hach analysis method 285204 KB 22/02/2012