THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Trang chủ » Category » Hóa chất và thuốc thử » Hóa chất cho phương pháp điện hóa » Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), màu đỏ. 50 mL

Tên sản phẩm: Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), màu đỏ. 50 mL

Mã sản phẩm#: 2283426

Đặc tính:

Dùng chuẩn hóa máy đo pH. Có màu để dễ nhận biết. pH sai lệch ± 0.02 ở 25°C. Chai 50mL, đầu rót ở đỉnh.

 

Mã đặt hàng với thể tích khác:

Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), màu đỏ, 20 L

Mã đặt hàng #: 2283461

Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), màu đỏ, 4L

Mã đặt hàng #: 2283456

Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), màu đỏ, 500 mL

Mã đặt hàng #: 2283449

Dung dịch đệm, pH 4.01 (NIST), Không màu, 4 L

Mã đặt hàng #: 1222356

Dung dịch đệm, pH 4.01 NIST), không màu, 500 mL

Mã đặt hàng #: 1222349

 

Phương pháp sử dụng

pH, phương pháp Hach 8156, pH Meter/Electrode