THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Trang chủ » Category » Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường » Máy so màu cầm tay » SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Ozone, Mid-Range

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Ozone, Mid-Range

Mã sản phẩm#: 2708000

Đặc tính:

Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử dụng để xác định độ phản hồi nhất quán của thiết bị.

Một bộ gồm 4 ống dạng gel bên trong có màu sắc mô phỏng nồng độ ozon ở các mức khác nhau.

Sử dụng nhanh chóng và thuận tiện
Kiểm tra thiết bị ( máy so màu và máy quang phổ) mà không cần dùng đến mẫu hay chuẩn bị thuốc thử

Ổn định
Màu của gel ổn định đảm bảo hoạt động nhất quán (tuổi thọ 2 năm)