THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Fluoride

Mã sản phẩm#: 2712500

Đặc tính:

Dùng cho phương pháp SPANDS, 0-2.0 mg/L F để xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so màu và máy quang phổ

Một bộ gồm 4 ống dạng gel bên trong có màu sắc mô phỏng nồng độ florua ở các mức khác nhau.


Sử dụng nhanh chóng và thuận tiện

Kiểm tra thiết bị mà không cần dùng đến mẫu hay chuẩn bị thuốc thử

Ổn định
Màu của gel ổn định đảm bảo hoạt động nhất quán (tuổi thọ 2 năm)