THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

English Version

Trang chủ » Category » Phụ kiện, thiết bị thay thế » Phụ kiện thiết bị lab » Phần mềm ứng dụng phân tích trong ngành bia

Tên sản phẩm: Phần mềm ứng dụng phân tích trong ngành bia

Mã sản phẩm#: LZV942

Đặc tính:

LZV942 là phần mềm ứng dụng chứa 12 bài phân tích được gọi cài đặt dễ dàng vào máy DR6000 thông qua ngõ USB. Các bài phân tích được dựa trên các phương pháp cơ bản được xuất bản và khảo sát tuân theo MEBAK và bao gồm các quy trình phân tích và tính toán cho: Anthocyanogens, iron, steam volalite phenols, bitter units, photometric iodine, Thiobartituric acid number (TAN), free amino introgen, reductones, vicinal diketones.