Nước thải (Waste water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước thải (Waste water) » Tối ưu quá trình tuyển nổi khí hòa tan (DAF)

Tối ưu quá trình tuyển nổi khí hòa tan (DAF)

Thứ hai, 10/09/2012, 17:06 GMT+7
 Kiểm soát quá trình tuyển nổi khí hòa tan- Hoạt động như thế nào


Trong các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống DAF thường được sử dụng để giảm tải lượng và phân tách nước thải. Các bóng khí nhỏ được đưa vào trong bể làm các hạt nhỏ nổi lên bề mặt và được gạn bỏ nhờ thanh gạt. Đê loại bỏ chất rắn lơ lửng kích thước lớn, chất keo tụ tạo bông được châm vào trong nước để thúc đẩy quá trình lắng tụ.

Tiết kiệm chi phí năng lượng

Thông thường, hóa chất được định lượng đưa vào DAF dựa vào lưu lượng nhưng cách này không tính đến một nhân tố quan trọng là nồng độ chất rắn có trong nước thải. Do đó sẽ dễ dẫn đến tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt hóa chất cần sử dụng.

Với các đầu đo chất rắn lơ lửng của Hach, bạn có thể dễ dàng kiểm soát liều lượng hóa chất cần sử dụng  dựa theo nhu cầu của hệ thống

 

Giải pháp sản phẩm

Giải pháp online

Chất rắn lơ lửng/độ đục

Sensor SOLITAX®sc

 

Giải pháp lab

Chất rắn lơ lửng/độ đục

TSS Portable