Nước cấp/nước uống (Drinking water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước cấp/nước uống (Drinking water) » Phương pháp mới để xác định clo tự do trong nước có chứa Mn hay Chloramines

Phương pháp mới để xác định clo tự do trong nước có chứa Mn hay Chloramines

Thứ tư, 05/10/2011, 14:43 GMT+7
Phương pháp xác định Clo tự do trong nước có chứa mangan hay chloramines


Giới thiệu phương pháp mới   

Đây là phương pháp mới giúp xác định clo tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Phương pháp này được thiết lập để xác định nồng độ clo tự do trong các mẫu có chứa mangan hoặc chloramines. Các hợp chất này gây nhiễu hoặc phân tách ra gây sai số dương trong phương pháp DPD thường dùng để xác định clo dư. Phương pháp mới này giúp loại bỏ mối quan tâm đến sự hiện diện của mangan hoặc chloramines trong nước.

Sự cản trở bởi Mangan can thiệp vào phương pháp DPD là tức thời và không thể phân biệt được clo tự do. Người phân tích cần biết rằng mangan hiện diện hay không để bù trừ giá trị sai số do nó gây ra. Việc bổ sung thêm arsenit natri để bù trừ mangan trong phương pháp DPD clo sẽ không cần đến. Sự sinh ra natri arsenit độc hại đã được loại bỏ. Phương pháp sạch này cũng không đòi hỏi các bước tiền xử lý.

Chloramines bị phá vỡ và gây ra kết quả cao trong việc xác định clo DPD tự do.  Mức độ phá vỡ phụ thuộc vào loại chloramine, nồng độ và nhiệt độ của mẫu. Sự hiện diện của chloramines thường được ghi nhận bởi sự tăng giá trị clo tự do chậm dần. Các hướng dẫn hiện hành cho người phân tích đang sử dụng DPD là đọc kết quả clo càng sớm càng tốt (trong vòng một phút) để giảm thiểu sự gây nhiễu.

Mô tả phương pháp

Một loại dung dịch thuốc thử mới, Freechlor F Reagent Solution, chứa dung dịch đệm amoniac ở pH 8,3 được thêm vào một mẫu có chứa clo tự do. Clo tự do được chuyển đổi ngay lập tức thành monochloramine. Các monochloramine hình thành được xác định với thuốc thử Monochlor F. Màu phát triển được đọc so sánh với một mẫu mà chỉ Monochlor F được cho vào. Mẫu trắng này giúp loại trừ bất cứ monochloramine hiện diện sẵn trong mẫu. Thời gian phát triển màu là năm phút hoặc lâu hơn tùy thuộc vào nhiệt độ mẫu, và thời gian này có thể là mối quan tâm đối với người sử dụng. Tuy nhiên, việc bù trừ arsenit natri yêu cầu điều chỉnh độ pH mẫu, chạy một mẫu thứ hai và làm một phép trừ từ tất cả các giá trị xác định clo và cũng có thể liên quan đến thời gian chờ và thao tác. Các mẫu có chứa arsenit đòi hỏi phải xử lý như là một chất thải độc hại - tốn kém thêm chi phí phụ.

Phương pháp clo tự do sử dụng đường hiệu chuẩn monochloramine cài đặt sẵn trong các máy của Hach. Không có phần mềm mới hoặc bổ sung phần dụng cụ lab nào cả.Thang đo của phương pháp này là 0,04-4,50 mg / L -Cl2. Chương trình, các cell chứa mẫu và thuốc thử được liệt kê trong quy trình đính kèm để có một bộ thiết bị hỗ trợ đầy đủ.

Ứng dụng với mẫu nào?
Nước được Clo hóa - sử dụng trong vùng nước có chứa mangan, chloramines hoặc các chất oxy hóa khác có ảnh hưởng trong phương pháp DPD clo tự do.

Quá trình clo hóa tại điểm breakpoint- sử dụng để theo dõi các cấp độ của clo tự do sau khi Breakpoint mà không cần suy luận từ kết hợp của chloramines và các thành phần dư phiền toái khác được phát hiện bởi DPD tại các Breakpoint.  nghiên cứu động lực học của quá trình Chloramine hóa- sử dụng để theo dõi nồng độ clo tự do vì nó phản ứng với amoniac để tạo chloramines.

Nghiên cứu hiệu quả khuấy trộn - sử dụng để xác định hiệu quả xáo trộn của quá trình xử lý để xác định vị trí điểm chết và các khu vực có nồng độ cao. Các vùng có nồng độ clo tự do cao là do sự xáo trộn kém làm cho monochloramine chuyển đổi thành dichloramine trong khi điểm chết do xáo trộn kém có các vùng chưa phản ứng với amoniac.

Hệ thống phân phối "burnout" - sử dụng để giám sát mức clo tự do trong việc xử lý của các đường ống phân phối và hồ chứa. Phương pháp mới phân biệt giữa clo tự do và chloramines khi các đường ống được súc rửa.

Bể bơi - sử dụng để xác định mức độ clo tự do trong sự hiện diện của chloramines hữu cơ. Clo tự do là thành phần ưu tiên. Mức Chloramine tiếp tục tăng khi việc sử dụng và tải nước hồ bơi tăng.

Những người hưởng lợi ích từ phương pháp mới này:

Người điều khiển việc xử lý nước gặp vấn đề mangan hoặc những người cần phải xác định mức độ clo tự do trong sự hiện diện của chloramines.

Người vận hành hệ thống phân phối cần để duy trì mức độ clo tự do tại tất tất cả các điểm trong hệ thống phân phối.

Các công ty kỹ thuật chạy thí điểm  phương pháp xử lý mới hay nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng nước.

Người quản lý bể bơi, những người cần xác định chính xác hơn mức clo tự do trong sự hiện diện của chloramines. Nồng độ clo tự do là chỉ số quan trọng trong việc duy trì chất lượng nước và trong việc ngăn chặn chloramine đạt đến mức nguy hiểm.

Người quản lý chất lượng nước cần để theo dõi mức độ clo tự do trong sự hiện diện của các chất oxy hóa khác.

Mã số đặt hàng:
2964926: Freechlor F Reagent Solution, 50 ml SCDB, 5 drops
2802299: Monochlor F Reagent Pillows, 100/pkg, 2 pillows