Hỗ trợ

Trang chủ » Hỗ trợ

Tư vấn kỹ thuật

Người phụ trách: Kim Long

Điện thoại: +84 919 267 716

Email: vietnam@hach.com


Hỗ trợ kinh doanh:

Công nghiệp – Miền Bắc: Mr. Tấn 0918132020

Công nghiệp – Miền Nam: Ms. Thục Anh 0903876429

Nước cấp và các lĩnh vực khác: Ms. Dung 0917794040


Tải thông tin Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) tại:

» Xem tại đây


Công cụ hướng dẫn lựa chọn máy đo và điện cực E-chem:

» Xem tại đây