Acidity (Độ axit)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Acidity (Độ axit)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Test kit xác định độ axit, model AC-6 - 20-400 mg/L Chuẩn độ đếm giọt, Natri Hydroxit (NaOH) 222301 Bromcresol Green Methyl Red; Dung dịch chuẩn NaOH Không
Bộ kit đo độ axit, model AC-DT Test kit - Test kit cho một chỉ tiêu 10-4000 mg/L Chuẩn độ bằng thiết bị hiện số, Natri Hydroxit (NaOH) 2064000 Bromcresol Green Methyl Red; Dung dịch chuẩn NaOH Không
Thiết bị chuẩn độ hiện số Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Thiết bị chuẩn độ 10-160 mg/L CaCO3 8201 (Methyl Cam) 1690001 2272800; 1437701; 16232; 94299; 89868; 1455232; 1455099 Không
Thiết bị chuẩn độ hiện số Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Thiết bị chuẩn độ 100-4000 mg/L CaCO3 8202 (Phenolphthalein và Total) 1690001 2272800; 1437701; 16232; 94299; 89868; 1455232; 1455099 Không
Stir Plate, TitraStir, 230Vac Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 100-4000 mg/L CaCO3 8202 (Phenolphthalein và Total) 1940000 2272800; 1437701; 16232; 94299; 89868; 1455232; 1455099 Không